• Herman overzicht bouw

  Toezicht op naleving van wet- en regelgeving.

 • rondleiding

  Training en advies op locatie

 • Solutions puzzel

  Wij maken maatwerk van uw puzzel.

 • Herman bouw

  Advisering tijdens kleine en grote projecten.

 • vliegt mtr

  Professionalisering op de werkvloer.

ARBO & VEILIGHEID

Waar mensen werken zijn arbeidsrisico’s. Deze komen voor op de bouwplaats, in de fabriek, maar ook op kantoor. Het beheersen (weten waar de risico’s zich bevinden) en terugdringen van deze risico's is ons vakgebied.


RI&E

Alle bedrijven met werknemers in Nederland zijn wettelijk verplicht om te beschikken over een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Zij moeten (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. In deze RI&E zijn de risico’s voor veiligheid, gezondheid en psychische belasting van de medewerkers beschreven. Van Wezep consult heeft ruime ervaring in het uitvoeren van RI&E's. Door de pragmatische aanpak ontvangt u een “levende” RI&E, geen papieren dossier, welke onder in de lade terecht komt. Een door ons uitgevoerde RI&E omvat uiteraard ook het wettelijk verplichte “plan van aanpak”.

Toetsing verplicht?
Is er sprake van minder dan 40 uur per week personeel, dan is toetsing van de RI&E niet wettelijk verplicht.

Ook bij 40 uur of meer per week personeel en/of minder dan 25 werknemers, is toetsing niet verplicht, mits een erkende branche RI&E is gebruikt. Toetsing is wel wettelijk verplicht als er geen erkende branche RI&E opgesteld is en/of indien er sprake is van meer dan 25 werknemers. 

 

Wijze van toetsen
Als gevolg van de wetswijziging op 1 april 2011, is per 31 maart 2013 een zogenaamde lichte toets van de RI&E. Bij de lichte toets kon volstaan worden met slechts een schriftelijke toetsing. Nu is een bedrijfsbezoek, inclusief een bedrijfsrondgang, een verplicht onderdeel geworden van de toetsing. In artikel 14 lid 1 van de Arbowet staat dat de werkgever zich laat bijstaan door een of meer deskundige personen bij het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Artikel 2.14 lid 1 van het Arbobesluit stelt dat de bijstand wordt verleend door een deskundige die in het bezit is van tenminste een van de certificaten, bedoeld in artikel 2.7, tweede lid. Volgens Artikel 2.7 van het Arbobesluit beschikt een deskundige over voldoende deskundigheid en ervaring, indien de deskundige in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid, arbeidshygiëne, veiligheidskunde dan wel arbeids- en organisatiekunde, dat is afgegeven door onze Minister of een certificerende instelling.


VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is vooral bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico. Hierbij kunt u denken aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwlocaties, fabrieken, werkplaatsen of installaties. Van Wezep Consult is een betrouwbare partner voor het opzetten van VCA-systemen. Daarnaast kiezen steeds meer bedrijven voor de optie om het verplichte onderhoud van het VCA systeem uit te besteden aan Van Wezep Consult, inclusief het organiseren van toolboxen en de uitvoering van werkplekinspecties.
 


OHSAS 18001


OHSAS 18001 is een internationale norm voor Arbo management. De norm sluit goed aan op de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). OHSAS 18001 is uitgebreider dan VCA, maar deze twee bijten elkaar in ieder geval niet. De stap naar OHSAS vraagt extra inspanningen. Er wordt dieper ingegaan op het inventariseren van risico’s. Naleving van nationale wet- en regelgeving zit helemaal in het OHSAS 18001 systeem verankerd. Ook het werken volgens de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) zit er strakker in. Je moet steeds (opnieuw) doelen stellen.  Centraal staan de beheersing van de risicovolle processen en het verbeteren van de Arbo prestaties. Van Wezep consult helpt u bij het opzetten en onderhouden in het OHSAS 18001 traject.

 

        Weblog

RT @SteunpuntRIE: Alles over de RI&E in 2 minuten. Bekijk onze introductiefilm: https://t.co/W4rv7FV0uy https://t.co/6VUhIH4Fks
RT @ILT_gevaarstof: Gisteren incident in Roosendaal met UN 3257 Verwarmde vloeistof: tankcontainer geïmplodeerd tijdens lossen. Tank was al…
RT @ArboportaalSZW: Hoe zorg je ervoor dat je gezond en met plezier naar je werk blijft gaan? Herken de signalen en check je #werkstress →…